Dlo ak sante nan Pòtoprens

Nan fen ane 90 yo, GRET ak lòt ONG ki asosye ak leta Ayisyen tap chache solisyon dirab pou rezoud pwoblèm dlo potab ak asenisman nan katye popilè yo. Solisyon sa yo te entegre popilasyon konsène yo gras ak komite ki te pi plis pase senp espektatè.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *