Pandan yon bèl jounen ak solèy, yon blòdè rankontre pi bèl fi ki te ka ekziste, bò pisin yon otèl. Men èske li disponib vre? Se aktè ki pa pwofesyonèl ki jwe nan ti fim sa men li gen yon bèl vayb.

Facebook Comments

Swiv nou sou rezo sosyal

KONTAKTE NOU
Politik konfidansyalite