Home » FAQs » FAQ - Kreyòl » Gade fim yo » Videyo a ap sote oswa trennen

Videyo a ap sote oswa trennen

Nou regrèt ou gen pwoblèm! Men yon lis solisyon ki ka edew rezoud difikilte lekti sa yo:

  • Asirew koneksyon entènèt ou rapid epi estab.
  • Eseye aktyalize navigatè ou oswa sèvi ak yon navigatè modèn tankou Google Chrome, Firefox oswa Safari.
  • Redemare routè san fil ou, modèm ou oswa aparèy iOS oswa Android ou ( si ou sou mobil).
  • Siw kontinye gen difikilte lekti, kontakte nou pandan wap ba nou tout enfòmasyon ki dekri pwoblèm la.