Home » FAQs » FAQ - Kreyòl » Gade fim yo » Kòman ou ka regle volim son an nan lektè videyo a?

Kòman ou ka regle volim son an nan lektè videyo a?

Men kijan ou ka kontwole volim nan lektè videyo wèb la:

  • Mete kisè souri a sou videyo wap gade a pou kontwòl videyo yo ka parèt.
  • Akote bouton Lekti oswa Poz wap wè yon ti desen opalè ak yon kisè sou kotel.
  • Pou kontwole volim la, glise kisè sa a dwat oswa a goch.
  • Siw vle koupe son an nèt, wap klike sou desen opalè a. Klike ankò pouw fè son an tounen.