Home » FAQs » FAQ - Kreyòl » Gade fim yo » Kòman ou ka regle volim son an nan lektè videyo a?

Kòman ou ka regle volim son an nan lektè videyo a?

Men kijan ou ka kontwole volim nan lektè videyo wèb la:

  • Mete kisè souri a sou videyo w ap gade a pou kontwòl videyo yo ka parèt.
  • Akote bouton Lekti oswa Poz w ap wè yon ti desen opalè ak yon kisè sou kote l.
  • Pou kontwole volim la, glise kisè sa a dwat oswa a goch.
  • Si w vle koupe son an nèt, w ap klike sou desen opalè a. Klike ankò pou w fè son an tounen.