Home » FAQs » FAQ - Kreyòl » Lwe fim yo » Kòman ou ka lwe yon fim oswa yon videyo?

Kòman ou ka lwe yon fim oswa yon videyo?

Se yon bagay ki vrèman fasil!

Ale sou paj videyo pwodwi ou ta renmen lwe a.
1. Klike sou videyo a.
2. W ap transfere sou yon paj pwodui kote w ap kapab ajoute fim la nan panye ou.
3. Swiv pwosesis la pou w peye sou Mon Cash (si se Goud) oswa sou Paypal oubyen sou kat kredi si se yon lòt deviz. W ap tou pwofite konekte oswa kreye yon kont si w pa t ko gen youn.
4. Lè w fin peye sou platfòm peman an, l ap transfere w w sou sit la. Retounen sou paj fim ou an pou w ka gade l.
5. Toujou verifye si ou konekte chak fwa ou vle regade fim lan.