Home » FAQs » FAQ - Kreyòl » Gade fim yo » Kòman ou ka aktive soutit yo pandan wap gade?

Kòman ou ka aktive soutit yo pandan wap gade?

Klike sou ti desen CC ki nan lektè a, opsyon lang yo ap dewoule epi w ap ka chwazi lang ou vle a. Soutit yo ap parèt nan lektè a.