FilmHaiti.com » Blog Archive » Koze fè (Map gade Matisan)
Play this video

Jenn gason, timoun, adolesan lage poukont yo. Timoun ki sanble san fanmi men ki pafwa yo menm se papa. Pou jwenn yon lavi se degaje, ranmase ti moso metal.

yon fim reyalize pa Jacques Junior Alexandre
asistan reyalizatè Wanzor Beaubrun
imaj Wanzor Beaubrun
son Jacques Junior Alexandre
jounalis Lyneda Félix
narasyon Jacques Junior Alexandre

Nan mwa dout 2009 yon atelye fòmasyon te reyini pandan 4 semenn 20 jenn Matisan, gason ak fi, ki gen 16 rive 25 an. Yo te inisye yo nan teknik pran imaj ak son, konsevwa epi reyalize fim dokimantè. Yo te rive pwopoze kèk pwojè fim kout dokimantè ke yo te fini epi reyalize pandan dènye semenn seminè a. Chwa tèm la te lib ak yon sèl ekzijans ki te ke jenn sa yo te dwe montre jan yo menm yo wè katye pa yo.

Komante

komante

2 Archived Responses to “Koze fè (Map gade Matisan)”

  1. lali maita Says:

    i like to see a film

  2. Celine Marcelin Says:

    I really enjoyed the film. Keep it up.

Rekomandasyon